Birdsview flytter inn på Gründerbrakka

Birdsview er blant de første bedriftene som flytter inn på NTNUs første coworking space for studentstartede bedrifter, Gründerbrakka.

Her får selskapet mulighet til å sitte sammen med og høste erfaringer fra andre oppstartsbedrifter fra Trondheims-området. Selskapene deler kontorer, men tildeles egne, faste plasser og tilgang på lab. Gründerbrakka driftes av en ledergruppe bestående av representanter fra oppstartsbedriftene selv, og tilbudet skal fungere som et springbrett for selskaper i en tidlig fase.