Birdsview utvider teamet!

Birdsview har hatt gleden av å ha fire talentfulle interns med seg denne sommeren og enda mer gledelig er det at de blir en permanent del av teamet. Birdsview er nå rustet for den videre satsingen.

Samtlige av de fire nyansatte tar master ved NTNU  og tilfører kunnskap og kompetanse fra fire studieretninger:

  • Johan Besse Stamnes: Fysikk og matematikk
  • Sondre Nærland: Industriell økonomi og teknologiledelse
  • Dinosshan Thiagarajah: Kybernetikk og robotikk
  • Olve Sigurd Steen: Industriell design

Gjennom sommeren har de hjulpet Birdsview med utvikling av konsept og algoritmer, samt å øke selskapets markedsinnsikt. De gleder seg nå til å ta fatt på høstens arbeidsoppgaver.

“Det har vært en utrolig lærerik sommer, som har gått i et hurtig tempo. Vi har fått utrettet mye på kort tid, og har nå en solid plan for veien videre. Det var veldig naturlig for meg å takke ja til videre deltakelse da jeg fikk tilbud om dette”, forteller Sondre.