Birdsview på agendaen til REN

REN har nylig skrevet en artikkel om Birdsview i deres elektroniske magasin, REN-Nytt. REN er det ledende kunnskapssenteret for nettbransjen i Norge, og arbeider aktivt med utvikling av relevante standarder og retningslinjer. 

Artikkelen finner du i sin helhet her.