Birdsview sikrer finansiering - får med seg fire ledende pilotkunder

I løpet av sommeren fikk Birdsview innvilget et ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge til et prosjekt som strekker seg til høsten 2021. Innovasjonsprosjektet har en totalramme på 3.4 MNOK , og med seg på laget har Birdsview fått med fire ledende nettselskap i Tensio TS, Elvia, BKK Nett og Troms Kraft Nett.

Prosjektet innebærer verifisering, brukertesting og videreutvikling av Birdsviews produkt. Daglig leder, Olav Skogen, er svært fornøyd med å få med fire av landets største nettselskap på prosjektet. “Nettselskapene bidrar med kapital, kompetanse og erfaring. Dette er ressurser som er avgjørende for realiseringen av vårt produkt, og for å sikre at det vi utvikler er i tråd med hva våre kunder trenger og ønsker seg”.

Han ønsker også å rose Innovasjon Norge for at prosjektet har blitt en realitet. Etter en turbulent vår har det ikke vært en selvfølge å sikre videre finansiering. “Vår oppfatning er at Innovasjon Norge reagerte raskt på situasjonen som oppstod i det norske næringslivet i vår. De har spilt på lag og tilrettelagt, noe som har gjort det mulig for oss å realisere prosjektet vi nå har tatt fatt på”.