Møt våre Summer Interns

Sondre, Ottar og Therese er årets Summer Interns. De er tre talentfulle studenter ved NTNU, og denne sommeren jobber de med å utvikle analysemodeller for beregning av reststyrke og lastkapasitet, samt en web-plattform hvor våre analyser gjøres lettere tilgjengelig for sluttbrukeren.

Sondre og Ottar studerer henholdsvis 4. og 5. året på Fysikk og Matematikk, mens Therese går 4. året på Bygg- og miljøteknikk.

Vi gleder oss stort over å ha dem med!